Facebook link
Menu ☰

Brugerrådet 2022

Jørgen Andersen   
Formand
Mail: jbirkemose54@gmail.com

Troels Borup Andersen
Leder af Haraldslund Vand og Kulturhus samt Aalborg Stadion   
 
Jesper Balle
Foreninger (Aalborg Svømmeklub)

Torben Knudsen
Bruger

Henrik Juul
Bruger

Lisbeth Holler
Bruger

Inger Johansson
Bruger 

Ole Holler
Suppleant

Torben Vandet 
Suppleant
 

Her ses seneste referater fra Brugerrådet

Referat fra d. 30.01.24
Referat fra d. 23.11.23

Referat fra Generalforsamling d. 12.03.24

 HARALDSLUND VAND- OG KULTURHUS
 
 

VEDTÆGTER FOR BRUGERRÅDET
 

1. BRUGERRÅDETS VIRKE

 
Brugerrådet bistår den daglige ledelse i Haraldslund med at planlægge og udvikle tilbud til brugerne i forhold til de enkelte afdelinger i Haraldslund Vand - og Kulturhus.
 
Brugerrådet hører organisatorisk under Haraldslunds ledelse og er rådgivende for denne ved formidling af ønsker og synspunkter fra brugerne.
 
Brugerrådet skal i sit arbejde virke for den bedst mulige trivsel for brugerne.
 
Brugerrådet medvirker til at orientere borgerne om Haraldslunds forskellige tilbud og muligheder, samt om Brugerrådets arbejde.
 
 

2. BRUGERRÅDETS INDFLYDELSE

 
Brugerrådet kan på eget initiativ udtale sig og stille forslag, til Haraldslunds ledelse om ethvert emne af interesse for brugerne.
 
Brugerrådet har ikke indflydelse på personaleforhold – herunder ansættelse og afskedigelse af medarbejdere.
 
 

3. SAMMENSÆTNING AF BRUGERRÅDET

 
Brugerrådet består af 7 medlemmer, samt Haraldslunds ledelse.
 
Brugerrådet vælger endvidere 2 suppleanter.
 
Valgbare er Haraldslunds brugere. Det tilstræbes at der er repræsentation fra skoler, institutioner, foreninger m.v. i brugerrådet
 

 
4. VALG TIL BRUGERRÅDET

 
Valgbare og stemmeberettigede er alle Haraldslunds brugere over 16 år.
 
Valgperioden er 2 år.
 
Valget finder sted på Brugerrådets generalforsamling i 1.kvartal hvert år.
I lige år er 3 medlemmer på valg
 
I ulige år er 4 medlemmer på valg.
 
Brugerrådet indkalder til – og afvikler generalforsamlingen i samarbejde med Haraldslunds ledelse.
 
Der skal 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede til at ændre vedtægterne.
 
Efter generalforsamlingen konstituerer brugerrådet sig og vælger Formand.
 
Der kan foretages skriftlig afstemning.
 
 

5. BRUGERRÅDETS MØDER

 
Formanden indkalder Brugerrådet til møde én gang i kvartalet. Herudover kan der afholdes møde efter behov, hvis mindst 2 Brugerrådsmedlemmer eller Haraldslunds ledelse ønsker det.
 
Der skrives et beslutningsreferat fra møderne.
 
Det tilstræbes at opnå enighed i Brugerrådet gennem dialog
 

6. BRUGERRÅDETS ØKONOMI

 
Ingen modtager honorar eller lignende ved deltagelse i Brugerrådets arbejde.
 
Haraldslund afholder udgifter til rådets møder og administration.
 

7. BRUGERRÅDETS INFORMATIONSSYSTEM

 
Brugerrådet råder over en opslagstavle i Haraldslund, hvor relevante oplysninger og referater, gøres tilgængelige for brugerne. Dagsorden og referater kan også ses på Haraldslund hjemmeside.
 
 

8. ÆNDRINGER

 
Ændring af vedtægter kan kun ske på Brugerrådets generalforsamling
 
Ændringer af vedtægter skal godkendes af Aalborg Kommune, Sundheds - og Kulturforvaltningen
 
 
Vedtægter godkendt på generalforsamling 2019
 
 

Seneste nye

Gratis koncert med Per Muff

Vi inviterer til gratis koncert med en lokal troubadour torsdag d. 2.5 kl. 18.30 - 19.30   Læs mere

Ny prisliste 2024

De nye takster for 2024 er nu klar og kan læses her  Læs mere

Husk at følge os på Facebook og Instagram

Vi er både på Facebook og Instagram, så husk at følge os!  Læs mere

Kom med til næste forårs gus- og wellnessaften

Vi afholder næste forårs gus- og wellnessaften fredag d. 12/04 2024 kl. 18.30 - 21.30  Læs mere